ท่านสามารถตรวจสอบรหัสของท่านได้โดยการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง


***ท่านสามารถตรวจสอบรหัสผ่านของท่านได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
       1.กรอกเลขบัตรประชาชน 2.เลือกวันเดือนปีเกิด 3.กรอกรหัสยืนยันตามภาพกรอกอักษรตัวใหญ๋ 4.กดรับรหัสผ่าน

*** หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาด้านการใช้งาน ติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ) ได้ที่เบอร์ 0-3422-5400-2 ต่อ 4067

 

/ / *กรุณากรอกวันเดือนปีเกิด ให้ตรงกับความเป็นจริง
*ต้องกรอกตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้ตรงตามภาพ

*กรุณากรอกยืนยันรหัสผ่านตามภาพที่ท่านเห็น